اطلاعیه مهم

گروه سالن های تشریفات فرودگاهی سپهر هیچگونه مسئولیتی در قبال رزرو های غیر مستقیم ندارد.