مراسم میلاد امام رضا(ع) در جایگاه تشریفات فرودگاه اصفهان

مراسم میلاد حضرت رضا (ع) و‌ پذیرایی از مسافران در فرودگاه بین الملی شهید بهشتی اصفهان با همت مدیر کل و کارکنان فرودگاه اصفهان و خدام آستان قدس رضوی و جایگاه تشریفات CIPSEPEHR

 

 

Esfahan