تماس با ما

فرودگاه مشهد – ضلع شرقی ترمینال یک ( داخلی ) – جایگاه تشریفات CIP – شرکت سپهر اقتصاد

شماره تماس :

  • +۹۸ ۵۱۳ ۱۵۰۶
  • +۹۸ ۵۱۳ ۷۶۰ ۱۰۱۰
  • +۹۸ ۵۱۳ ۷۶۰ ۱۱۱۱
  • +۹۸ ۵۱۳ ۷۶۰ ۲۲۲۲
  • +۹۸ ۵۱۳ ۷۶۰ ۳۳۳۳
  • +۹۸ ۹۱۲ ۰۹۰ ۲۸۰۲

فکس :

ایمیل: [email protected]

سایت : www.cipmashad.com